Afdeling Midgaarden

Afdeling Midgaarden har vuggestue og børnehave som paningstilbud. Vuggestuen modtager børn fra endt barsel til barnet fylder 2.9 år, hvorefter det overgår til børnehaven. Overgangen fra vuggestue til børnehave vil være en naturlig del af dagligdagen, da der er kendte voksne, og de fysiske rammer er kendte.

Desuden har vi tilknyttet gæstedagpleje. Vi har et godt og velfungerende samarbejde med byens dagplejere, som har heldagslegestue på Midgaarden én gang i ugen.

Midgaarden har ikke nogen venteliste, og derfor vil alle børn blive optaget i institutionen, når de fylder 2,9 år.

Hver børnehavegruppe har en kontaktperson.

Midgaarden er indrettet med grupperum, tumle- og dukkerum samt køkken og et stort centerrum. Stalden er indrettet til garderobe og værksteder, stuehuset er indrettet til kontor og personalerum. 

Der er et stort udeareal, tæt ved skov og åbne arealer.