I Hvepsereden-Midgaarden tilbyder vi:

 

  • at det er sjovt, oplevelsesrigt og udviklende at være barn i Hvepse­reden/Midgaarden. Vi prioriterer legen højt og tilstræber at skabe et fysisk og psykisk miljø, hvor legen kan gro og vokse.
  • at tage vare om det enkelte barns hele person, så det gives mulighed for at udvikle en alsidig personlighed og derigennem opnå højeste grad af udvikling, trivsel, selvstæn­dighed, selvværd og harmoni med sig selv og omgivelserne. 
  • at inddrage de gode indendørs og udendørs fysiske rammer.
  • at alle aldersgrupper af børn i Hvepsereden/Midgaarden får en høj grad af mulighed for samspil.
  • at udfordre og udvikle børnenes sprog.
  • at vi arbejder målrettet med alle vores pædagogiske læreplaner.  
  • at skabe et tillidsfuldt forhold mellem børn, forældre og personale gennem en åben og ærlig dialog.
  • at der via et tæt samarbejde mellem personalet i Hvepsereden/Midgaarden og skolen skabes mest mulig helhed i børnenes hverdag og overgangene fra Hvepsereden/Midgaarden til skolen og omvendt.
  • at vejledningen af forældre til mulige kommende børnehaveklassebørn, som er indskrevet i Hvepsereden/Midgaarden, sker i et koordineret samarbejde mellem Hvepsereden/Midgaarden og skolen/ 0. klasselæreren.
  • at forældrene deltager i sociale arrangementer i dagtilbuddet, da det medvirker til opnåelse af yderligere muligheder for forbedringer for dagtilbuddet og desuden opnås en god samværsform.