Velkommen til Hvepsereden/Midgaarden

Hvepsereden/Midgaarden er en institution bestående af 2 afdelinger.

Afdeling Hvepsereden er beliggende i Sinding/Ørre og består af dagpleje, vuggestue, børnehave og fritidshjem. Derudover har vi et specialtilbud Huset/Bussen, hvor der er 10 drenge med AKT vanskeligheder (Adfærd, Kontakt og Trivsel).
Afdeling Midgaarden er beliggende i Skibbild-Nøvling og består af en vuggestue og en børnehaveafdeling.  

Hvepsereden/Midgaarden hører under Sinding Skoles distrikt. Sinding Skole er placereret i samme bygning som afdeling Hvepsereden. 

Merete Ortmann Sørensen er leder af dagtilbuddet Hvepsereden/Midgaarden.

 

 

 

Midgaarden i Skibbild-Nøvling